20 Ocak 2013 Pazar

2.el araç alan ticari firmalar gider makbuzu kullanmalı

LÜTFEN 2 .EL ARAÇ ALIM SATIMI YAPARKEN FATURASI OLMAYAN BİNEK VE TİCARİ ARAÇLARDA MUTLAKA GİDER MAKBUZU KULLANALIM


LÜTFEN 2 .EL ARAÇ ALIM SATIMI YAPARKEN FATURASI OLMAYAN BİNEK VE TİCARİ ARAÇLARDA MUTLAKA GİDER MAKBUZU KULLANALIM . GEREKCESİ AŞŞAGIDA SAYGILARIMIZLA:
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü
...Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/234-14052

17.09.2008*9436Konu : Mükellef olmayan şahıstan alınan otomobiller için düzenlenecek belge.

Bu açıklamalara göre, noter satış senedinin Vergi Usul Kanununda yer alan vesikalardan biri olmaması nedeniyle, gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığı taşıtlar için gider pusulası düzenlemeleri gerekmektedir.” denilmektedir.Bu durumda vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığınız taşıtlar için gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan şahıstan gider pusulası düzenleyerek alacağınız araç için yaptığınız ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.Başkan a.

Grup Müdür V

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder